REGULAMENT – CONDIȚII DE PARTICIPARE / ÎNSCRIERE LA CONCURSURI

Quantum Publishers organizează concursuri pe rețelele sociale sau pe pagini web, la care oferă premii în cărți sau alte produse, la alegerea sa.
Concursurile au o dată de început și o dată de încheiere, menționate în textul Concursului. Quantum Publishers nu este responsabil pentru inscrierile in Concursuri efectuate înainte sau după aceste date.
Concursurile sunt organizate și susținute financiar exclusiv de Quantum Publishers. În cazul în care va exista unul sau mai mulți co-organizatori, acest lucru va fi anunțat în textul concursului.
La aceste Concursuri pot participa persoanele fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inscrierii in Concurs, din Romania, care acceptă condiţiile prezentului Regulament. Persoanele minore nu se pot inscrie la Concursuri.
Nu se pot înscrie la Concursuri angajatii Quantum Publishers, persoanelor imputernicite, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor.
Nu se acceptă înscrieri la concursurile Quantum Publishers de la:
– conturile administrate de mai multe persoane (pagini comune)
– conturi ale unor produse, branduri sau companii
– conturi publice fără conținut (fara postari publice postate periodic), sau conturi create special pentru concursuri al caror continut cuprinde majoritar distribuiri de postari de concursuri / tombole.
Aceste conturi vor fi excluse automat de la tragerea la sorți.
Dacă, printr-o eroare, un astfel de cont apare ca fiind câștigător, Quantum Publishers își rezervă dreptul de a anula extragerea și de a organiza alta.
Castigatorii nu au posibilitatea sa primeasca contravalorea in bani sau in alte obiecte a premiilor si nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel. Premiul atribuit nu poate fi transferat unei alte persoane.
Quantum Publishers nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date si/ sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiului.
Câștigătorii vor fi anunțați printr-o postare in termen de 7 (șapte) zile lucratoare de la data încheierii concursului, pe rețeaua socială sau pagina web unde a fost organizat.
Pentru validarea si trimiterea premiului, câștigătorii vor trimite datele necesare expediției premiului in maximum 2 (doua) zile calendaristice de la data publicarii anuntului privind potentialii castigatori prin mesaj privat sau la mail office@quantumpublishers.ro, pe rețeaua socială sau pe pagina web pe care s-a organizat concursul.
In cazul in care un castigator nu poate fi contactat sau nu va transmite informatiile necesare validarii in termenul specificat mai sus, acesta va fi invalidat, iar Quantum Publishers va apela la rezerve, urmand aceeasi procedura de validare a unui alt câștigător.
Premiile vor fi trimise castigatorilor validati final in termen maxim de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data validarii a fiecaruia dintre castigatorii premiilor (primirii informatiilor mentionate la paragraful de mai sus).
Quantum Publishers nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor Concursurilor:
– Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Quantum Publishere ori netrimiterii datelor necesare expedierii premiilor de catre castigatorii validati.
– Pierderile sau intarzierile inscrierilor intampinate pe platformele retelelor sociale sau paginilor web, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Quantum Publishers, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului.
– Imposibilitatea de a accesa linkurile furnizate în textul concursurilor din motive independente de Quantum Publishers.
– Imposibilitatea Quantum Publishers de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta.
– Quantum Publishers nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor de expediere a premiului si informatiilor precizate in prezentul Regulament.
– Quantum Publishers nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.
– Quantum Publishers este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a concursurilor, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Quantum Publishers.
– Quantum Publishers își rezervă dreptul de a refuza cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri, în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / castiguri acordate prin intermediul platformei prin utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Quantum Publishers sau corecta desfasurare a concursului.
Participarea / înscrierea la Concursurile organizate de către Quantum Publishers implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.
Participantii care au pierdut calitatea de castigatori nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

Textul de mai sus reprezintă secțiunea 19 din Termeni și condiții și se referă la Regulament și condiții de participare la Concursurile organizate de Quantum Publishers.
Click pentru vizualizarea Termenilor și condițiilor în integral.

PACHETE MUST READ

Comandă
comandă
comandă

CĂRȚILE DESPRE CARE VORBEȘTE TOATĂ LUMEA